Uncategorized

Insamling till förmån för vårt folk i Libanon

Göteborg 9 augusti 2020 Kära medlemmar Den alltmer svåra ekonomiska situationen i Libanon drabbar särskilt minoritetsgrupper, såsom vårt folk, extra hårt. Corona epidemin och den senaste tragiska hamnolyckan i Beirut har förvärrat den tidigare ekonomiskt och politiskt svåra situationen i landet ännu mer. I en situation där många saknar arbete […]

Uppdaterad information kring kyrkans öppettider och aktiviteter

Göteborg  26 juli 2020 ÖPPETTIDER FÖR BESÖKARE OCH KVÄLLSBÖNER Prästledda kvällsböner äger rum  måndag till lördag med början kl.17.00. Kyrkan och kafélokalen är öppen från kl 15.00. Det är viktigt att alla deltagare följer de avstånds- och hygienregler som gäller. De som har symptom av förkylning, hosta, feber, m.m. måste […]

Kyrkan öppnar för vissa aktiviteter

Göteborg  5 juli 2020 SENASTE  INFORMATION TILL MEDLEMMARNA Kyrkans ledning har utvärderat läget med pandemin och stängningen av kyrkan. Trots att smittan fortfarande finns i samhället bedöms det som möjligt och skäligt att börja öppna upp kyrkan försiktigt för vissa sammankomster, tillfällen som inte brukar samla för många deltagare. Dessa […]

Påsk hälsning till församlingen

Öppna bifogade filer för att läsa mer om Påsk hälsningen. Påskbrev 2020 Påskbrev Suryoyo För att vi ska få uppleva och följa de viktigaste mässorna under påsken kommer vi att livesända mässan på Långfredagen kl 17:00 Kvällsbönen lördag kl 17:00 Högmässan Påskdagen söndag kl 9:00. OBS! Endast en präst med […]

Kyrkan fortsatt stängd med anledning av covid-19 spridningen

Göteborg den 2 april 2020 Kära medlemmar, Vi hoppas att ni alla mår bra under omständigheterna. Vårt samhälle befinner sig i en fortsatt djup folkhälsokris som starkt begränsar det sociala umgänget. De restriktioner och rekommendationer som myndigheter meddelat oss har fått till följd att vi i Styrelsen, i samförstånd med […]

Med anledning av covid-19 (coronaviruset) stängs kyrkan

Göteborg 13 mars 2020 Åtgärder med hänsyn till coronaviruset Våra medlemmars välmående är av högsta prioritet och vi har sedan utbrottet av coronaviruset följt händelseutvecklingen både i och utanför Sverige. Efter noga övervägande har styrelsen tagit beslut att helt stänga kyrkan och dess lokaler för alla aktiviteter. Stängningen av kyrkan […]

Viktig information med anledning av covid-19 (corona viruset)

Styrelsen vidtar, i samförstånd med kyrkans präst och utifrån de riktlinjer som meddelats från stiftet och patriarkatet, åtgärder i förebyggande syfte att förhindra spridning av Covid-19. Åtgärderna listas på separat dokument och anslås som allmän information på församlingens anslags platser, sociala medier, hemsidan och informeras ut under predikan i samband […]