Årsmöte

Söndag 17 mars 2024, Kl. 11.30 i kyrkan

Bland annat kommer följande frågor att avhandlas:
-Verksamhets och ekonomisk berättelse
-Information om övergång från medlemsavgift till Kyrkoskatt
-Val av ny styrelse

Alla medlemmar är varmt välkomna att närvara

/Församlingens Styrelse