Nyaste inlägg

Medlemsmöte

Härmed kallas alla medlemmar till:Församlingsmöte (medlemsmöte) Söndag den 30 juni 2024 Efter Gudstjänsten ca kl. 11.15I Kyrkans lokaler Frågor som skall behandlas för beslut: -Beslut om avskaffande av byggavgiften -Beslut om avgifter för icke medlemmar Varmt välkomna!/Församlingsstyrelsen

Medlemsavgift via kyrkoavgift

Kära medlemmar Vi vill informera er som inte var närvarande på årsmötet om följande beslut. Årsmötet den 17 mars 2024 beslutade att verkställa tidigare årsmötesbeslut (2013) gällande uttag av medlemsavgiften via kyrkoavgift. Detaljerad information kommer skickas per post till alla hushåll. Förhoppningsvis kommer ni få svar på era frågor via […]

Årsmöte

Söndag 17 mars 2024, Kl. 11.30 i kyrkan Bland annat kommer följande frågor att avhandlas:-Verksamhets och ekonomisk berättelse-Information om övergång från medlemsavgift till Kyrkoskatt-Val av ny styrelse Alla medlemmar är varmt välkomna att närvara /Församlingens Styrelse

Informationsmöte 11 februari

För alla medlemmar och intresserade som vill bli medlemmar Söndag 11 FebruariKl. 11.15, i Kyrkan År 2013 beslutade ärkestiftet att församlingarna skall övergå till att medlemsavgiften skall tas via skatteuttag.Kyrkans ledning ger fullständig information kring detta och svarar på frågor. Varmt välkomna!Styrelsen för St. Gabriel församling

Ekumenisk Gudstjänst

Ekumenisk samarbete Varje år mellan 18-25 januari infaller ekumeniska böneveckan där olika kyrkor runt om världen samlas för gemensamma böner, ekumenisk Gudstjänst och andra aktiviteter tillsammans. I St Gabrielkyrkan hålls årligen den ekumeniska Gudstjänsten i programmet som i år ägde rum lördag 20 januari kl 17.00.Därefter samlades deltagarna i församlingshemmet till gemensam […]

Ekumenisk bönegudstjänst

Se bifogade filer för tider för ekumenisk bönevecka. Ekumenisk Gudstjänst i St Gabriel kyrkan  Lördag 20 Januari  Kl 16.00 Kvälls bön Kl 17.00 Ekumenisk Gudstjänst Kl 18.00 Fika och Paneldebatt  Hälsningar Församlingspräst och Styrelse