Informationsmöte 11 februari

För alla medlemmar och intresserade som vill bli medlemmar

Söndag 11 Februari
Kl. 11.15, i Kyrkan

År 2013 beslutade ärkestiftet att församlingarna skall övergå till att medlemsavgiften skall tas via skatteuttag.
Kyrkans ledning ger fullständig information kring detta och svarar på frågor.

Varmt välkomna!
Styrelsen för St. Gabriel församling