Medlemsmöte

Härmed kallas alla medlemmar till:
Församlingsmöte (medlemsmöte)


Söndag den 30 juni 2024 
Efter Gudstjänsten ca kl. 11.15
I Kyrkans lokaler


Frågor som skall behandlas för beslut:

-Beslut om avskaffande av byggavgiften

-Beslut om avgifter för icke medlemmar

Varmt välkomna!
/Församlingsstyrelsen