Gudstjänst med Ärkebiskopskandidat

Söndag den 17 september förrättas gudstjänsten av kandidat till Ärkebiskopsämbetet i Sverige.

Alla är välkomna att närvara.