Information gällande covid 19

               Göteborg  31 jan 2021


SENASTE  INFORMATION TILL MEDLEMMARNA

Med anledning av rådande skärpta restriktioner som begränsar antal deltagare på både offentliga och privata sammakomster till max 8 personer, informerar vi våra medlemmar om nedanstående åtgärder som gäller tills myndigheterna ändrar de aktuella restriktionerna . Mer information om Pandemin och gällande råd finns på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se


AKTUELLA ÅTGÄRDER MED HÄNSYN TLL CORONAPANDEMIN

  • All verksamhet är fortsatt inställd.
  • Kyrkans samlingssalar hyrs inte ut för några sammankomster, firanden eller kondoleanstillfällen.
  • Inga kvällsböner och inga öppna söndags gudstjänster hålls tillsvidare.
  • Inga besök eller tjänster kan göras i hem eller på sjuk- och vårdinrättningar.
  • Inga kondoleanstillfällen kan anordnas i kyrkan.

Vid Begravningsgudstjänst (i begravningsplatsens kapell) och vid Minnesgudstjänst (i kyrkan)
får 20 deltagare närvara.

  • Dop och Vigsel utförs med en begränsning  på  8 deltagare +  präst och diakon.
  • Kyrkan hålls öppen, för ljuständning,  tyst inre bön eller reflektionsstund, under följande dagar och tider: Onsdagar, lördagar och söndagar  kl 12.00-15.00.
    Personal på plats tillser att restriktionerna efterföljs av besökarna.


Nattvarden
De som vill ta nattvarden, från och med söndag 31 janaurai 2021, göra det efter Gudstjänsterna c:a kl.10.45 och fram till 11.30.  


Är du i behov av kyrkans tjänster och hjälp är du välkommen att kontakta:


Vid andliga frågor och bokning av förrättningar:
Fader Shlemun Aslan:  0724-038690  ( nytt nummer)

Vid organsiations- och verksamhetsfrågor:  Josef Garis, ordf, 0734-225722,  
Ungdomsfrågor: Simon Cetrez, vice ordf, 0704-442441,
Du kan också skriva till kyrkans mailadress: info@stgabriel.se


Ta hand om dig och varandra
Styrelsen i S:t Gabriel Kyrkan