Information om medlemskap via skatteavgift gällande från 2013

Regeringen har den 31 maj 2012 offentliggjort beslut om uppbördsrätten för trossamfund avseende Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet i Sverige och skandinavien. Beslutet innebär att Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet äntligen efter flera års omfattande arbete fått rätten till uppbörd via skatteverket. Beslutet meddelades av civil- och bostadsminister Stefan Attefall.

Beslutet innebär att Ärkestiftet nu får möjlighet skattevägen finansiera sin verksamhet och får därigenom möjlighet att bygga upp en stark organisation anpassad för ett demokratiskt välfärdssamhälle. Medlemmarna kommer i och med beslutet genom medgivande skattevägen bidra till kyrkans verksamhet och utveckling.

Beslutet innebär ett erkännande av den Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet, dess omfattande arbete och betydelse för medlemmarna.

Vi har ett omfattande arbete framför oss, för en övergång till det nya systemet.

Ärkestiftet med vår biskop Mor Julius Abdulahad Gallo Shabo och dess församlingsstyrelser har gett uppdrag till alla församlingar att under sommaren och hösten arbeta aktivt med övergång till skattesystemet.

För er medlemmar innebär det att:

Alla medlemmar ska på individnivå (en blankett per familjemedlem) fylla i ett samtycke för skatteavgift.

Samtycket ska vara församlingens styrelse tillhanda senast 25 september.

All information om skatteavgiften finns HÄR