Insamling till förmån för vårt folk i Libanon

Göteborg 9 augusti 2020

Kära medlemmar

Den alltmer svåra ekonomiska situationen i Libanon drabbar särskilt minoritetsgrupper, såsom vårt folk, extra hårt. Corona epidemin och den senaste tragiska hamnolyckan i Beirut har förvärrat den tidigare ekonomiskt och politiskt svåra situationen i landet ännu mer.

I en situation där många saknar arbete och inkomster får alltfler svårt att försörja sig och sina familjer. När landet, som befinner sig på randen till att bli bankrutt, inte förmår att hjälpa sina medborgare vänder sig folk till kyrkor för att klara den dagliga födan.

Vår församling har beslutat att göra en insamling till förmån för vårt folk i Libanon.

Insamlingen sker under hela augusti månad 2020. De bidrag som inkommer till insamlingen kommer att förkunnas under gudstjänstpredikan varje söndag under insamlingsperioden.
Alla bidrag, som antecknas i en givarlista, kommer att oavkortat ges till den syrisk ortodoxa kyrkan med huvudsäte i Beirut.
Du kan bidra till insamlingen via:

Swish: 123 351 6341
Via bankgiro: 694-5547

OBS! Märk inbetalningen med ”Bidrag  Libanon”

Tack för din gåva!
Styrelsen i S:t Gabriel Kyrkan