KALLELSE ÅRSMÖTE

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte
Dag: Söndag den 7 februari
Tid: Klockan 11.00
Alla medlemmar har fått kallelse via post.
Har du inte fått kallelse? Har du bytt adress?
Vänligen kontakta styrelsen
Varmt Välkomna
Styrelsen