KALLELSE TILL ALLMÄNT FÖRSAMLINGSMÖTE (MEDLEMSMÖTE)

Alla medlemmar kallas härmed till allmänt möte, som endast kommer behandla följande punkter;

  • Våra lokaler

 

TID: 24 juli 11:00

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna