Kallelse till allmänt församlingsmöte (medlemsmöte)

Tid: 20 oktober 2013 kl. 11.00

Plats: Kyrkan

Enligt information lämnad på årsmötet 2013 beslutades att styrelsen ska kalla till församlingsmöte när offerter inkommit om kyrkobygget.

Under våren och sommaren har styrelsen tillsammans med byggkommittén bearbetat och träffat byggföretag kring de offerter som inkommit.

Nu har våra undersökningar kommit så långt att vi har ett konkret förslag på pris och även företag. Ett grundligt underlag med priser och omfattning för projektet kommer att presenteras. 

Mötet kommer att avhandla följande två frågor:

  1. Beslut om att anta offert på kyrkobygget och köra igång bygget
  2. Beslut om medlemsavgift för 2014