KALLELSE TILL ALLMÄNT MEDLEMSMÖTE

Alla medlemmar kallas härmed till allmänt informationsmöte

Informationen gäller;

  • Det fortsatta arbetet med byggprojektet
  • kyrkoavgift via skattettag

TID: 19 augusti kl 11:00

 

Styrelsen hälsa alla medlemmar välkomna.