Kyrkan åter öppen

Göteborg 2 oktober 2021

Optimism och glädje när deltagarbegränsningen lyfts bort
Från och med den 29:e september har begränsningen av antal deltagare vid allmänna sammankomster tagits bort. Inom vår kyrka och församling gäller att följande återupptas:

  • Gudstjänster
  • Dop, vigsel och andra förrättningar
  • Kondoleanstillfällen och begravningsgudstjänster
  • Ungdom- och seniorverksamhet och andra större sammankomster
  • Privata sammankomster som anordnas i kyrkans samlingslokaler

Att restriktionerna och deltagarbegränsningen tagits bort innebär inte att Covid-smittan upphört eller försvunnit. Även om över 70% av befolkning i Sverige är vaccinerade finns det stora skillnader lokalt i städer, stadsdelar och bland olika grupper i samhället. Hur stor andel av kyrkans medlemmar som är vaccinerade eller inte finns det inga uppgifter på.

Därför uppmanar vi inom vår församling till fortsatt försiktighet. Var vaksamma på hur Covid-smittan utvecklar sig allmänt i samhället och särskilt inom vår församling. Även om det inte råder begränsning av antalet deltagare, måste vi alla hjälpa till och undvika trängsel och smitta vid kyrkans sammankomster eller vid privata tillställningar som sker i kyrkan och dess lokakler. Låt oss fortsatt visa respekt och förståelse mot varandra, med följande smittskyddsåtgärder:

  • Sprita händerna vid ankomst till kyrkan och dess lokaler
  • Sittning med avstånd på bänkarna inne i kyrkans bönesal
  • Ingen tradionell fridhälsning
  • Inget välsignelsebröd efter gudstjänsten delas ut
  • Nattvarden utdelas på ett smittsäkert sätt

Av folkhälsomyndighetens allmänna råd återstår femte steget som fortsatt gäller.

Folkhälsomyndighetens kvarstående allmänna råd
Förhindra spridning av covid-19

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

1. Hålla avstånd till andra människor, och

2. Särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

3. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

För mer information besök: www.folkhalsomyndigheten.se

Är du i behov av kyrkans tjänster och hjälp är du välkommen att kontakta:

Vid andliga frågor och bokning av förrättningar:  Fader Shlemun Aslan: 0724-038690
Vid organisations- och verksamhetsfrågor:  Josef Garis, ordf, 0734-225722
Ungdomsfrågor: Simon Cetrez, vice ordf, 0704-442441
Du kan också skriva till kyrkans mailadress: info@stgabriel.se

Styrelsen i S:t Gabriel Kyrkan