Kyrkan fortsatt stängd med anledning av covid-19 spridningen

Göteborg den 2 april 2020

Kära medlemmar,

Vi hoppas att ni alla mår bra under omständigheterna. Vårt samhälle befinner sig i en fortsatt djup folkhälsokris som starkt begränsar det sociala umgänget. De restriktioner och rekommendationer som myndigheter meddelat oss har fått till följd att vi i Styrelsen, i samförstånd med kyrkans präster och sektionsledningar, tvingats fatta beslutet att kyrkan fortsatt och tillsvidare hålls stängd i förebyggande syfte att förhindra spridning av coronaviruset. Beslutet medför följande:

  • att inga bönetillfällen eller gudstjänster kommer att hållas tillsvidare.
  • att all övrig verksamhet i kyrkans lokaler ställs in tillsvidare.
  • att inga högmässor kan anordnas under påskhelgen, såvida inte restriktioner för maxantalet för sammankomster höjs till mer än 500 personer före påskfirandet.
  • att inga förrättningar såsom, begravningsgudstjänst, dop och vigsel utförs. Begravning för avlidna sker i samråd med församlingens präst och på begravningsplatsen med de närmast anhöriga närvarande. Kyrkan är också under den tiden stängd för kondoleanstillfällen.

 

Styrelsen kommer att fortsätta följa utvecklingen noggrant och utvärdera det allmänna samhällsläget löpande varefter beslutet kommer att omprövas efter rådande omständigheter. Vi kommer att uppdatera er med information gällande våra åtgärder på vår hemsida, Facebook och Instagram:  www.stgabriel.se  |  facebook.com/stgabrielgbg  |  instagram.com/stgabrielgbg

 

Vi hoppas på er förståelse för de fortsatta vidtagna åtgärderna av Styrelsen i en tid då det bedöms föreligga ännu större risk för smittspridning med allvarliga konsekvenser som följd, inte minst för de äldre och sjuka. Är du i behov av kyrkans tjänster och hjälp är du välkommen att kontakta:

  • Abuna Kasho Shlemun Aslan, 0707-804952, förrättningar och andliga frågor
  • Abuna Khouri Abraham Garis, 0762-647586, andliga frågor
  • Muksi Morad Afram, 0707-748483, bokning av förrättningar och lokaler
  • Josef Garis, ordförande, 0734-225722, organisations- och verksamhetsfrågor
  • Simon Cetrez, vice ordförande, 0704-442441, ungdomsfrågor och information
  • Du kan också skriva till kyrkans mailadress: info@stgabriel.se

Efter direktiv från ärkestiftet kommer endast församlingens präst tillsammans med max 4 diakoner (absolut inga andra personer får närvara) utföra anvisade gudstjänster och böner i samband med påsken. Styrelsen har beslutat att livesända en del av dessa via sociala medier. Information om sändningstider meddelas via ovan angivna kanaler.

 

Må Gud beskydda och välsigna oss alla

Styrelsen

S:t Gabriel Församling