Påsk hälsning till församlingen

Öppna bifogade filer för att läsa mer om Påsk hälsningen.

Påskbrev 2020

Påskbrev Suryoyo

För att vi ska få uppleva och följa de viktigaste mässorna under påsken kommer vi att livesända mässan på

Långfredagen kl 17:00

Kvällsbönen lördag kl 17:00

Högmässan Påskdagen söndag kl 9:00.

OBS! Endast en präst med några diakoner får närvara vid dessa tillfällen. Kyrkan kommer vara låst.
Sändningarna sker via Facebook och Instagram