Patriarkbesök

PatriarkPatriarken för Syrisk Katolska kyrkan Mor Ignatios Joseph Yonan III kommer på Patriarkalt besök till St. Gabriel kyrkan lördag den 28:e maj kl. 19.00.

Alla som vill närvara är välkomna