Utvecklingsdagar

Alla församlingsmedlemmar inbjuds till utvecklingsdagar. Med dessa tillfällen vill vi ge dig/er möjlighet att träffa andra församlingsmedlemmar och tillsammans ventilera och diskutera tankar kring bla den kristna läran. Fader Abraham kommer att ta fram olika teman för de olika dagarna. Möjligheter kommer också att ges till diskussion och reflektion över vår vardag i församlingen. Alla ideér om vår praktiska vardag i församlingen kommer att noteras och tas om hand av styrelsen. Inga beslut kommer dock att fattas på dessa träffar.   

Vi bjuder på fika och kaffe.       

 Plats:             Kyrkan

Tid:                kl 18.00-20.00

Datum:           25 mars, 22 april, 13 maj, 27 maj, 10 juni, 22 juni               

 vid frågor kontakta

 Fader Abraham Garis: mobil 0762-64 75 86

Robin Akbas: mobil 0706-202987

2012-03-11 Styrelsen