VACCINPASS KRÄVS VID SAMLINGAR MED FLER ÄN 100 DELTAGARE

2021-12-01

Från och med den 1:e december inför vi krav på att vaccinationsbevis uppvisas för personer över 18 år. Detta är ett beslut som följd av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att kunna ta in fler än 100 deltagare vid allmänna sammankomster, såsom:

  • Gudstjänster och högmässor
  • Möten, verksamhet, kyrkkaffesamling och andra större sammankomster.

Även om det inte råder någon begränsning av antalet deltagare vid uppvisande av vaccinpass uppmanar vi till fortsatt försiktighet och att alla följer de smittskyddsåtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. För mer info: www.folkhalsomyndigheten.se

OBS! Endast de som kan uppvisa nedanstående intyg släpps in:
Vaccinations-bevis som visar att man är vaccinerad (minst två sprutor) och som utfärdas av E-hälsomyndigheten https://covidbevis.se/vaccinationsbevis-web
Om du inte har e-legitimation kan du beställa vaccinpass via beställningsblankett: https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/du-som-inte-anvander-e-legitimation-eller-saknar-folkbokforingsadress


Inget vaccinpass krävs:

  • Vid kvällsbönerna (måndag till lördag), då antalet deltagare understiger 100 personer
  • Vid sammankomster/verksamhet med färre än 100 deltagare
  • Vid Förrättningar (dop och vigslar), kondoleanstillfällen/begravningsgudstjänst och privata sammankomster som anordnas i kyrkan och dess samlingslokaler som begränsas till max 100 personer.
  • Vid tagande av nattvarden efter Gudstjänstens slut när besökarna gått ut.

Vid samtliga tillfällen gäller följande smittskyddsåtgärder:  

  • Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma
  • Sprita händerna noggrant
  • Hålla avstånd till andra människor, vid sittning och interaktion.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Vid andliga frågor och bokning av förrättningar, Fader Shlemun Aslan0724-038690
Vid organisations- och verksamhetsfrågor, Josef Garis, Ordf. 0734-225722
Ungdomsfrågor, Simon Cetrez, Vice Ordf. 0704-442441

Du kan också maila till: info@stgabriel.se

Styrelsen i S:t Gabriel Kyrkan