Vår nya kyrka

Byggprojektet kom ett stort steg på väg efter att bygglov beviljats under juli 2012. Äntligen efter många års planering och ihärdigt arbete var det dags den 2 september 2012 att ta första spadtaget för vår nya kyrka.

Tillsammans med  församlingens pastor  Khori Abraham Garis, kunde vår ärade ärkebiskop Mor Julius Adullahad Gallo Shabo och ärkebiskop Mor Teophilus George Saliba från Libanon förkunna välsignelsegudstjänst (kefo shotisto). Närvarande fanns också präst Elias Georgis, Libanon och Präst Kerim Sydby, St Malke församlingen.

Efter gudstjänsten gick biskopar, präster och församling till den nya tomten, där togs första spadtaget, som är startskottet för nybyggnationen.

Just nu arbetar styrelsen och bryggkommittén aktivt med att slutföra de underlag som behövs för att påbörja upphandlings processen.

Med dessa ord tackar styrelsen alla närvarande som delade denna glädjens stund med St Gabriel församlingen.

Se bilder från ceremonin