Uncategorized

Kallelse till allmänt församlingsmöte (medlemsmöte)

Tid: 20 oktober 2013 kl. 11.00 Plats: Kyrkan Enligt information lämnad på årsmötet 2013 beslutades att styrelsen ska kalla till församlingsmöte när offerter inkommit om kyrkobygget. Under våren och sommaren har styrelsen tillsammans med byggkommittén bearbetat och träffat byggföretag kring de offerter som inkommit. Nu har våra undersökningar kommit så […]

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte Dag: Söndag den 24 mars Tid: Klockan 11.00   Alla medlemmar kommer de närmaste dagarna få kallelse via post. Har du inte fått kallelse? Har du bytt adress? Vänligen kontakta styreslen   Varmt Välkomna Styrelsen    

Kallese till allmänt medlemsmöte

Alla medlemmar kallas härmed till allmänt möte mötet gäller; Det fortsatta arbetet med byggprojektet Kyrkoavgift via skatteuttag  Beslut om medlemsavgift 2013 TID: 25 november kl 11:00 Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna

Vår nya kyrka

Byggprojektet kom ett stort steg på väg efter att bygglov beviljats under juli 2012. Äntligen efter många års planering och ihärdigt arbete var det dags den 2 september 2012 att ta första spadtaget för vår nya kyrka. Tillsammans med  församlingens pastor  Khori Abraham Garis, kunde vår ärade ärkebiskop Mor Julius […]

Information om medlemskap via skatteavgift gällande från 2013

Regeringen har den 31 maj 2012 offentliggjort beslut om uppbördsrätten för trossamfund avseende Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet i Sverige och skandinavien. Beslutet innebär att Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet äntligen efter flera års omfattande arbete fått rätten till uppbörd via skatteverket. Beslutet meddelades av civil- och bostadsminister Stefan Attefall. Beslutet innebär att Ärkestiftet […]

KALLELSE TILL ALLMÄNT MEDLEMSMÖTE

Alla medlemmar kallas härmed till allmänt informationsmöte Informationen gäller; Det fortsatta arbetet med byggprojektet kyrkoavgift via skattettag TID: 19 augusti kl 11:00   Styrelsen hälsa alla medlemmar välkomna.

Gudstjänsttider under sommaren

Kyrkan kommer pga semestrar att hålla begränsade öppettider under perioden 16 juli till 11 augusti. 16/7-11/8 ingen gudstjänst på kvällarna 22/7 Gudstjänst på morgonen, vanlig tid 29/7 Ingen gudstjänst 5/8 Ingen gudstjänst 12/8 Gudstjänst på morgonen, vanlig tid Mvh Styrelsen