Byggprojekt

 

En ny byggnad på sammanlagt 1950 m², uppdelat i två våningar kommer att uppföras nord-väst om den befintliga kyrkan.

Den nya byggnaden kommer att byggas samman med den befintliga kyrkan med en samlingssal, s.k. kyrktorg. Därmed kommer den nya byggnaden och den befintliga kyrkan utgöra en enda enhet.

 

Nya delen av byggnaden                              Befintliga kyrkan

 Huvudvåningen

Huvudvåningen kommer att bestå av övre våningen på den nya byggnaden, kyrkotorget samt den befintliga kyrkan som kommer att renoveras och byggas om.

Den övre våningen i den nya byggnaden skall inhysa en gudstjänstlokal för ca 600 personer, altare med tillhörande sakristia och dopfunt på östra sidan, ett kontor, arkiv, plats för ikon, kapprum och en läktare för ca 60 personer på västra sidan.

Den nya gudstjänstlokalen skall kopplas samman med den befintliga kyrkan med en stor samlingssal, här kallad kyrktorg på ca300 m². 

 

 Nya delen av byggnaden                                    Befintliga kyrkan

 Källaren

För att få rum med den befintliga samt med den tilltänkta senior, barn och ungdomsverksamheten skall en hel källarvåning på ca750 m²uppföras under gudstjänstlokalen. Källaren skall indelas i allmänna utrymmen och samlingssalar anpassade till studiecirklar, möten, konferenser, media rum och dessutom ett rum för handverkstad.

 Befintliga kyrkobyggnaden:

Den befintliga byggnaden som består av en gudstjänstlokal och två samlingssalar, ett kontor, ett kök, teknikrum och förråd skall renoveras och byggas om.

Den större samlingssalen i den befintliga byggnaden skall indelas i flera kontorsutrymmen för församlingens administration, för ungdomsstyrelsen, ett rum för prästen och ett bibliotek.

 Parkeringsplats

För att skapa möjligheter att fördubbla antalet platser för bilar har man arrenderat ytterligare mark i anslutning till dagens p-platser vid Johannesgården.

Finansiering

Finansieringen kommer att ske dels genom lån och dels genom egen insats.

Donationstavlor och logga från företag och organisationer

Man kommer att smycka kyrkotorget med donationstavlor och logga från företag och organisationer som bidrar till bygget av kyrkan. Donationstavlorna kommer omfatta namnen på medlemmar och övriga personers namn som på ett eller annat sätt bidragit till bygget.

Beroende på donationens storlek kommer man att döpa salar och rum efter bidragsgivare, donatorerna.