Kontakt

Besöksadress:  Björkhöjdsgatan 24, vid navigering sök Trollbärsvägen 16 (då kommer ni till kyrkans stora parkering)

Postadress: Björkhöjdsgatan 24, 426 51 Västra Frölunda

Telefon : 031-45 89 85

Epost: info@stgabriel.se (OBS! mailen läses sporadiskt, vänligen ring vid brådskande frågor

Postgiro: 551707-3

Bankgiro: 694-5547

 Församlingens öppettider

Måndag-Fredag 10.00 – 18.00
Lördag 11.00 – 18.00
Söndag 08.00 – 18.00

Avvikelser kan förekomma

Gudstjänsttider

Söndagsmässa (Laudes)   08.30 – 10.30
Måndag – lördag kvällsbön (Vesper) 16.00 – 18.00
Vardagar middagsbön (sext) 12.00 – 12.30

OBS! Under sommartid börjar kvällsbön 1 (en) timme senare.