Mor Gabriel

Mor Gabriel 594-668

Mor Gabriel föddes i byn Beth-Qustan (Bequsyono) i Tur-Abdin (Norra Mesopotamien) år 594. Han gick i byns kyrkskola och fick lära sig läsa och skriva där han senare blev en ”ministrant-shamosho” (Gudstjänsttjänare). Han var lydig, snäll, duktig och en mycket troende pojke.

     Beth-Kustan

När Gabriel nådde ungdomsåldern ville hans föräldrar att han skulle gifta sig och bilda familj. Men det ville han inte. I stället lämnade han fadershuset i smyg en natt och begav sig till en Gudsfruktig man nämligen gamle eremiten Dayroyo Georgi – som bodde i närheten, mellan Bekusyono och Hah. Där avlade Gabriel munklöften och med tiden blev ”Dayroyo” (munk). Han började öva hård asketiskt. Han sov endast två timmar per natt. Han fastade hela tiden. Han bad under hela nätterna, läste böner, sjöng psalmer och mediterade intensivt. Han stannade hos Dayroyo Georgi i sju år.

Då hans släktingar störde honom ofta och gav honom ingen ro bestämde han sig för att ge sig av från klostret. Han fick Dayroyo Georgi´s välsignelse och begav sig en natt till S:t Shemoun Klostret (nuvarande Mor Gabriel kloster). Han togs emot med glädje av bröderna och fick ett rum. Han var ivrig, erfaren och en helig man. En tid senare utnämndes han till Abboten ”Rish-Dayroye” (ansvarige för munkar). Enligt historian var han en stor andlig källa för dem, han undervisade och uppfostrade dem. Han var en helig man, gjorde under och helade dem.

När patriarken och biskoparna såg dayroyo Gabriels ivrighet valdes han till biskop för Turabdins Stift. Han vigdes till biskop av patriark Athanasius 634. Hasyo Gabriel var en landsfader och förtroendefull person. Han besökte muslimske herskaren Omar Ibn-Khattab och bad honom om skyddandet av kristna i nya muslimska riket och Omar Ibn Khattab godkände hans önskan och gav honom garantier och skriftliga dekret för skyddandet av kristna medborgare i hela muslimska riket.

Mor Gabriel var en Guds man och gjorde många underverk. Han fick en avliden munk att från sin grav tala om var den avlidne hade bevarat en arabisk handelsmans pengar. Den arabiske handelsmannen som såg miraklet konverterade senare och blev själv munk och senare ett helgon (Mor Yuhanun Araboyo). En annan gång när många gäster kom till klostret och bröderna hade lite mat, fick han en stor skara av munkar och gäster bli mätta av en liten mängd mat. Enligt hans livs berättelse väckte han tre personer från de döda. Ene var hans gode vän abboten vid Helige Korsets Kloster i Beth-Il (Dayro-du-slibo), den andra var ung pojke i byn Sigun (mhalmayto) och den tredje var en ung man i byn Elin (mellan Zaz och Eshtrako). 

 Enligt legenden lät Mor Gabriel hämta en ”Kefo Rabtho” (stor bearbetat sten för klostrets bageribruk). När oxarna som drog kärran blev trötta vid klostrets uppförsbacke, kallade Mor Gabriel på hjälp, alla gick för att hjälpa till. Enligt legenden hörde även de avlidna från ”Beth-Qadishe” (helgonens grift) Mor Gabriels rop, stod upp och gick för att hjälpa till. Efteråt gick de tillbaka till sina griftesplatser. Munkarna såg inte miraklet utan bara Mor Gabriel och en sinnessjuk man. Ty de avlidnas närvaro var en andlig närvaro.

             Stenen som oxarna drog upp till klostret

Biskop Gabriel avled år 668, 74 år gammal. Vid hans begravnings-ceremoni samlades 14 000 lekmän (vanlig folk), 2 700 präster och diakoner och 10 biskopar. Vid begravnings-ceremonin trampades en 10 årig pojke vid namn Shemoun från Habsus ihjäl. Genom bön och vädjan inför Mor Gabriels lekamen fick pojken liv igen. Pojken blev senare munk och ett känt helgon, nämligen Mor Shemoun d´Zaite.

 Även efter Mor Gabriels död skedde underverk. År 798 (130 år efter hans död) härjade en pestepidemi i klostret och i hela Turabdin. På en enda dag dog uppemot 30 ”dayroye” (munkbröder). Alla blev rädda och bröderna i klostret gick till griften och öppnade Mor Gabriels grav, tog hans lekamen och kom med den till kyrkan. De bad hela natten om hans förbön för att få slut på epidemin. Dagen därpå såg de honom stå på benen som om han var levande. Munkarna fick hans välsignelse och pestepidemin tog slut både i klostret och i hela Turabdin. Då tog man hans högra hand och bevarade den i en silverpläter för att bevara den för välsignelser i framtiden.                      

 Mor Gabriel´s Kronologi

  • 594 Föddes i Bekusyono
  • 609 Blev ”dayroyo” (munk) – 15 år gammal
  • 614 Blev ”shamosho” (diakon) – 20 år gammal
  • 633 Blev ”rish-dayro” (abbot) – 39 år gammal
  • 639 Blev ”Qashisho” (präst) – 45 år gammal
  • 654 Blev ”hasyo” (biskop) – 60 år gammal
  • 668 Han dog den 23/12 – 74 år gammal

 Mor Gabriels Festdagar

  • Åminnelsedag, 23/12 Mor Gabriels dödsdag  
  • Åminnelsedag, ”hushabo hatho” första söndagen efter påsk varje år
  • Församlingens Festdag, 23/12 i samband med åminnelse av utrotandet av epidemin.

 Bön

Gud Fadern du som är livets källa och kraften bakom dina helgons seger, du kallade din tjänare S:t Gabriel för att med iver tjäna dig och din kyrka utan att tröttna, du valde honom till en läromästare, fostrare och en fader åt bröderna. Du gjorde honom till ett föredöme för sin hjord. Du gav honom styrka för att förnekade sig själv och följde din röst med glädje och tjäna dig i alla hans dagar. Låt oss även vi bli dina tjänare för evigt. Herre hör hans bön för oss och ge oss nåden att leva helt i samklang med vår tro på din Son Jesus kristus så att vi får dela S:t Gabriels lön i himlen. Låt oss med glädje följa Kristi spår och i kärlekens glädje förenas med dig och alltmer älskar dig. Herre Gud Fadern håll din hand över oss och välsigna oss och skydda oss genom S:t Gabriels välsignade högra hand i alla faror och lått ditt rike komma bland oss. Håll oss brinnande i anden och lär oss att förneka oss själva så att vi håller fast vid dig av hela vårt hjärta genom din Son vår Herre och Gud Jesus Kristus och med din Helige Ande som råder från evighet till evighet. Amen.