Medlemskap

Församlingens stadgar

Nedan finns församlingens stadgar. Utöver dessa stadgar har församlingen även andra riktlinjer som styrelsen följer.

Läs stadgarna här 

Medlemsansökan

Vill du bli medlem i församlingen? Vänligen fyll i nedanstående formulär, skriv ut den och lämna den i kyrkan. Styrelsen fattar beslut om godkännande av medlemskap på styrelsemöte. Sedan skickas bekräftelsebrev med information till dig.

Ansökan medlemskap

Uppdatering av medlemskap

Det är viktigt att styrelsen har aktuella och uppdaterade uppgifter om dig som medlem. Detta är viktigt om kontakt behöver tas med dig, vid medlemsutskick, medlemsavgift mm.

Uppdatering medlemskap

Medlemsavgifter/avgifter

Medlemsavgifter för 2021 är enligt nedan

2 vuxna med hemmaboende barn 2200 kr
1 vuxen med hemmaboende barn 1100 kr 
2 vuxna utan barn/hemmaboende barn 2200 kr
Ensamstående utan barn/hemmaboende barn 700 kr
2 ålderspensionärer, utan hemmaboende barn 1300 kr
1 ålderspensionär, utan hemmaboende barn 650 kr

 

Övriga avgifter

Avgifterna gäller från 2018-01-01. För att nyttja medlemsförmånerna  måste man enligt årsmötesbeslut betalat in alla sina medlemsavgifter inklusive byggavgiften. Har man oreglerade medlemsavgifter kommer man att få betala som EJ medlem. Avgifterna ska vara församlingen till handa senast 2 veckor innan bokning/händelse. För mer detaljerad information om avgifter och nyttjande av lokaler, kontakta styrelsen.

  Medlem Ej medlem
Dopavgift 0 kr 5000 kr
Vigselavgift 0 kr 8000 kr
Jordfästning inkl lokalhyra i samband med begravning 0 kr 8000 kr
Lokalhyra gamla lokalen 1000 kr 2000 kr