Medlemskap

Församlingens stadgar

Nedan finns församlingens stadgar. Utöver dessa stadgar har församlingen även andra riktlinjer som styrelsen följer.

Läs stadgarna här 

Medlemsansökan

Vill du bli medlem i församlingen? Vänligen fyll i nedanstående formulär, skriv ut den och lämna den i kyrkan. Styrelsen fattar beslut om godkännande av medlemskap på styrelsemöte. Sedan skickas bekräftelsebrev med information till dig.

Ansökan medlemskap 

 

Uppdatering av medlemskap

Det är viktigt att styrelsen har aktuella och uppdaterade uppgifter om dig som medlem. Detta är viktigt om kontakt behöver tas med dig, vid medlemsutskick, medlemsavgift mm.

Uppdatering medlemskap  

 

 Medlemsavgifter/avgifter

Medlemsavgifter för 2017-2018 är enligt nedan

2 vuxna med hemmaboende barn 2000 kr
1 vuxen med hemmaboende barn 1000 kr 
2 vuxna utan barn/hemmaboende barn 2000 kr
Ensamstående utan barn/hemmaboende barn 600 kr
2 ålderspensionärer, utan hemmaboende barn 1200 kr
1 ålderspensionär, utan hemmaboende barn 600 kr

 

Övriga avgifter

Avgifterna gäller från 2018-01-01. För att nyttja medlemsförmånerna  måste man enligt årsmötesbeslut betalat in alla sina medlemsavgifter inklussive byggavgiften. Har man oreglerade medlemsavgifter kommer man att få betala som EJ medlem. Avgifterna ska vara församlingen till handa senast 2 veckor innan bokning/händelse.

  Medlem Ej medlem
Dopavgift 0 kr 5000 kr
Vigselavgift 0 kr 8000 kr
Jordfästning inkl lokalhyra i samband med begravning 0 kr 8000 kr
Lokalhyra gamla lokalen 1000 kr 2000 kr