Medlemskap

Församlingens stadgar

Nedan finns församlingens stadgar. Utöver dessa stadgar har församlingen även andra riktlinjer som styrelsen följer.

Läs stadgarna här 

Medlemskap från 2025-01-01

Årsmötet 2024-03-17 beslutade att verkställa beslut från 2013 om medlemskap via skatteavgift. Detta betyder att medlemskapet kommer regleras via skatteavgift från 2025-01-01.

Ta del av detaljerad information HÄR

Nedan information om medlemskap gäller gäller inte längre. Nya medlemmar ansöker enligt ovan beslut.

Medlemsansökan

Vill du bli medlem i församlingen? Vänligen fyll i nedanstående formulär, skriv ut den och lämna den i kyrkan. Styrelsen fattar beslut om godkännande av medlemskap på styrelsemöte. Sedan skickas bekräftelsebrev med information till dig.

Ansökan medlemskap

Uppdatering av medlemskap

Det är viktigt att styrelsen har aktuella och uppdaterade uppgifter om dig som medlem. Detta är viktigt om kontakt behöver tas med dig, vid medlemsutskick, medlemsavgift mm.

Uppdatering medlemskap

Medlemsavgifter/avgifter

Medlemsavgifter för 2023 är enligt nedan

2 vuxna med hemmaboende barn 2 200 kr
1 vuxen med hemmaboende barn 1 100 kr
2 vuxna utan barn/hemmaboende barn 2 200 kr
Ensamstående utan barn/hemmaboende barn 700 kr
2 ålderspensionärer, utan hemmaboende barn 1 000 kr
1 ålderspensionär, utan hemmaboende barn 500 kr
1 ålderspensionär, 1 ICKE ålderspensionär, utan barn     1 200 kr

Övriga avgifter

Avgifterna gäller från 2022-02-27. För att nyttja medlemsförmånerna  måste man enligt årsmötesbeslut betalat in alla sina medlemsavgifter inklusive byggavgiften. Har man oreglerade medlemsavgifter kommer man att få betala som EJ medlem. Avgifterna ska vara församlingen till handa senast 2 veckor innan bokning/händelse. För mer detaljerad information om avgifter och nyttjande av lokaler, kontakta styrelsen. Lokaluthyrning till ”Ej medlemmar” gäller endast i samband med en förättning i kyrkan.

  Medlem Ej medlem
Avgift vid dop 0 kr 5000 kr
Avgift vid vigsel 0 kr 8000 kr
Jordfästning inkl lokalhyra i samband med begravning 0 kr 8000 kr
Lokalhyra lilla/mellan/stora salarna 750/1000/1500  1500/2000/3000