Ekumenisk bönegudstjänst

Se bifogade filer för tider för ekumenisk bönevecka.

Ekumenisk Gudstjänst i St Gabriel kyrkan 

Lördag 20 Januari 

Kl 16.00 Kvälls bön

Kl 17.00 Ekumenisk Gudstjänst

Kl 18.00 Fika och Paneldebatt 

Hälsningar

Församlingspräst och Styrelse