Ekumenisk Gudstjänst

Ekumenisk samarbete

Varje år mellan 18-25 januari infaller ekumeniska böneveckan där olika kyrkor runt om världen samlas för gemensamma böner, ekumenisk Gudstjänst och andra aktiviteter tillsammans.

I St Gabrielkyrkan hålls årligen den ekumeniska Gudstjänsten i programmet som i år ägde rum lördag 20 januari kl 17.00.
Därefter samlades deltagarna i församlingshemmet till gemensam kyrkkaffe.
Under fikastunden efteråt hölls en paneldiskussion där diakon Andreas Aslan ställde frågor som besvarades av närvarande Präster, Diakoner och Kyrkoherdar från de olika kyrkorna/församlingarna i Väster.
Närmare 100 talet deltagare hade slutit upp till sammankomsten som flöt i en mycket god anda och gemenskap.
Under Gudstjänsten och sammankomsten efteråt predikades och sades många fina och viktiga kristna budskap med den barmhärtige Samaritens gärning som tema.
Tynneredkyrkans församlingsherde Per Eriksson predikade i St Gabrielkyrkan under Söndagsgudstjänsten dagen efter.