Vårt Andra påskfirande med nedstängd kyrka

                                                                                                                                        Göteborg den 17 april 2021

Med anledning av rådande skärpta restriktioner som begränsar antal deltagare på både offentliga och privata sammankomster till max 8 personer kommer kyrkan tyvärr inte att kunna öppna upp för deltagande under påskens mässor och gudstjänster. Vi kan dock glädja oss att pågående vaccinering kommer att så småningom bidra till att kyrkan succesivt, liksom övriga samhället, öppnar upp för besökare och verksamhet.
Till dess får vi tålmodigt hålla ut och följa rådande restriktioner som myndigheterna beslutat om.

 
Stilla veckans (Hasho) Mässa och Gudstjänster

Tyvärr kommer inga besökare att kunna delta på gudstjänsterna/mässorna men dessa kommer att livesändas via Facebook på följande tider:

Lördag 24 april, Gudstjänst kl. 9:00                   Nattvarden ges efter kl. 10:45
Palmsöndag 25 april, Gudstjänst kl. 09:00         Nattvarden ges efter kl. ca 10:45
Skärtorsdag 29 april, Gudstjänst kl. 08:00         Nattvarden ges efter kl. ca 9:30
Långfredag 30 april, Mässa kl. 17:00                   Ingen nattvard efter mässan
Påskafton 1maj, Gudstjänst kl. 09:00                   Nattvarden ges efter kl. ca 10:30
Påskafton 1 maj, Kvällsbön, kl. 17:00                   Nattvarden ges efter kl. ca 17:45
Påskdagen 2 maj, Högmässa kl. 09:00                 Nattvarden ges efter kl. ca 11:00
Annandag påsk 3 maj, Gudstjänst kl. 08:00        Ingen nattvard pga. bön på begravningsplatserna

OBS! Det är viktigt att de som vill ta nattvarden tänker på att göra det på övriga tillfällen än på själva påskdagen, då det kan bli för många vid ett och samma tillfälle.


24 april är minnesdagen för folkmordet på de kristna i Turkiet år 1915–1918.
Martyrernas bön utförs vid Seyfo-monumentet efter gudstjänsten.

Insamling till förmån för behövande i Syrien
Stilla veckan är då Jesus fick lida och dö.
Fastetiden är då vi manas till andlighet och eftertanke.
Fasta är också en tid av solidaritet med världens svältande.
Fastan är en tid då man skänker till behövande. 

Situationen för våra kristna bröder och systrar som fortfarande lever kvar i Syrien är mycket svår.
Efter 10 års krig och förödelse drabbas de nu även av Corona-pandemin och en djup ekonomisk kris som bidragit till skenande priser på basvaror. Pandemin bidrar dels till svår sjukdom och död, samt till att många förlorar den lilla inkomst och levebröd man haft. Då de inte kan räkna med någon hjälp från en havererad stat är de utlämnade till sitt öde. Många får kanske lite hjälp av släktingar som befinner sig i t.ex. Europa men många andra tvingas vända sig till kyrkan och hjälporganisationer för bistånd.

Styrelsen för S:t Gabriels församling startar inför påsken en insamling till förmån för de behövande i Syrien. Insamlingen pågår fram till 9 maj. Insamlade medel kommer att sammanställas i en gåvolista, som uppdateras allteftersom gåvor sätts in.
Insamlade medel skickas till våra kyrkor och etablerade och fungerande hjälporganisationer på plats i Kamishlo och Hassake.

Du kan ge en gåva, liten som stor, genom att Swisha till:
123 351 6341
Eller via Bankgironummer:
694-5547
Märk ditt bidrag med: Bidrag Syrien

Vi önskar alla våra medlemmar en Glad Påsk!
Styrelsen för S:t Gabriels församling