KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte
Dag: Söndag den 24 mars
Tid: Klockan 11.00
 
Alla medlemmar kommer de närmaste dagarna få kallelse via post.
Har du inte fått kallelse? Har du bytt adress?
Vänligen kontakta styreslen
 
Varmt Välkomna
Styrelsen