Kallese till allmänt medlemsmöte

Alla medlemmar kallas härmed till allmänt möte

mötet gäller;

  • Det fortsatta arbetet med byggprojektet
  • Kyrkoavgift via skatteuttag 
  • Beslut om medlemsavgift 2013

TID: 25 november kl 11:00

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna