Kyrkan öppnar för vissa aktiviteter

Göteborg  5 juli 2020

SENASTE  INFORMATION TILL MEDLEMMARNA

Kyrkans ledning har utvärderat läget med pandemin och stängningen av kyrkan. Trots att smittan fortfarande finns i samhället bedöms det som möjligt och skäligt att börja öppna upp kyrkan försiktigt för vissa sammankomster, tillfällen som inte brukar samla för många deltagare. Dessa sammankomster sker också med uppmaningar och regler i syfte att hindra smittspridning. Personal och ansvariga tillser att deltagarna informeras och följer gällande maningar att hålla avstånd, tvätta och sprita händerna, m.m.

ÖPPETTIDER FÖR BESÖKARE OCH KVÄLLSBÖNER Kyrkans ledning har beslutat att från och med måndag 6 juli öppna upp kyrkan och kyrkans café sal måndag till fredag mellan kl. 15.00- 17.00. Prästledda kvällsböner äger rum vardagar, måndag till fredag, med början kl.17.00. Kyrkans ledning planerar för att även prova tillåta deltagare kvällsbön lördagar. Söndagsgudstjänsterna kommer fortsatt och tillsvidare vara stängda för deltagare. Det är viktigt att alla deltagare följer de avstånds- och hygienregler som gäller. De som har symptom av förkylning, hosta, feber, m.m. måste stanna hemma.

FORTSATTA ÅTGÄRDER MED HÄNSYN TLL CORONAPANDEMIN Myndigheternas restriktion om högst 50 deltagare på allmänna sammankomster kvarstår.   Under rådande omständigheter har kyrkans ledning beslutat:

  • att inga öppna söndagsgudstjänster kommer att hållas tillvidare.
  • att inga besök eller tjänster i hem eller sjuk- och ålderdomshem kan utföras.
  • att inga begravningsgudstjänster eller kondoleanstillfällen kan utföras i kyrkan.

FÖRÄTTNINGAR UNDER CORONA PANDEMITIDEN Begränsningen på max 50 personer, som nu gäller, gör det möjligt att kyrkan kan utföra vigselförrättning där 40 personer plus  präst och diakoner närvarar. Dop utförs från och med 1:e juli 2020 där 20 personer +präst och diakoner närvarar. Vid begravning är myndigheternas rekommendation att den avlidne körs direkt till gravplatsen där församlingens präst med en diakon utför begravningsgudstjänst med de närmast anhöriga närvarande.

SKÄNKA GÅVOR  UNDER TIDEN KYRKAN ÄR STÄNGD Minnesgåvor över avlidna, gåvor till kyrkan samt andra gåvor kan skänkas under tiden kyrkan är stängd. Gåvorna läses upp i samband  med predikan under de livesända gudstjänsterna som församlingens präst tillsammans med några diakoner utför söndagar och storhelgdagar.  Inga andra personer tillåts närvara! Dessa livesänds och finns senare att se i efterhand via facebook.

Swisha din gåva till: 1233516341 eller  betala in din gåva via Postgiro: 551707-3

Ett Stort tack till Andreas Sunal för att han sköter alla livesändningar under söndagsgudstjänsterna.

Är du i behov av kyrkans tjänster och hjälp är du välkommen att kontakta: Andliga frågor och bokning av förrättningar:

Abuna Kasho Shlemun Aslan, 0707-804952,

Organisationsfrågor;  Josef Garis, ordf, 0734-225722,

Ungdomsfrågor: Simon Cetrez, vice ordf, 0704-442441,

Du kan också skriva till kyrkans mailadress: info@stgabriel.se

Vi önskar en skön sommar och ber för allas hälsa och välbefinnande

/Styrelsen i S:t Gabriel Kyrkan

Styrelsens hygieninformation-corona-2020