Med anledning av covid-19 (coronaviruset) stängs kyrkan

Göteborg 13 mars 2020

Åtgärder med hänsyn till coronaviruset

Våra medlemmars välmående är av högsta prioritet och vi har sedan utbrottet av coronaviruset följt händelseutvecklingen både i och utanför Sverige. Efter noga övervägande har styrelsen tagit beslut att helt stänga kyrkan och dess lokaler för alla aktiviteter.

Stängningen av kyrkan träder i kraft från och med lördag kväll den 14:e mars efter kvällsbönen. Beslutet gäller fram tills 5:e april.

Styrelsen kommer att fortsätta följa utvecklingen noggrant och utvärdera det allmänna samhällsläget löpande varefter beslut kommer att omprövas efter rådande omständigheter. Vi kommer att uppdatera er med information gällande våra åtgärder på vår hemsida, Facebook och Instagram.

www.stgabriel.se  |  facebook.com/stgabrielgbg  |  instagram.com/stgabrielgbg

Beslutet medför följande:

  • att gudstjänsten nu på söndag den 15:e mars ställs in
  • att inga bönetillfällen eller gudstjänster kommer att hållas fram till 5:e april
  • att all övrig verksamhet i kyrkans lokaler ställs in fram till 5:e april

Vi hoppas på er förståelse för de vidtagna åtgärderna av styrelsen i en tid då det bedöms föreligga stor risk för smittspridning med allvarliga konsekvenser som följd, inte minst för de äldre och sjuka.

Gud välsigne oss alla

Styrelsen i S:t Gabriel Kyrkan