Medlemsinformation

Göteborg 2022-01-01

Smittspridningen av covid-19 har ökat under jul- och nyårshelgen och väntas öka markant under januari månad. För att minska smittspridningen tillämpar vi, från och med idag 1 jan 2022, avtåndshållande i St. Gabriel kyrkan. Vaccinbevis är tillsvidare inte längre ett krav.
Sittning i kyrkan sker på anvisade och markerade platser.

Aktuella smittskyddsåtgärder:
Tvätta eller sprita händerna ofta.
Använd munskydd (finns tillgängligt i kyrkan och lokalerna)
Sittning sker med avstånd till varandra både i kyrkan och i lokalerna.
Undvik trängselsituationer både inomhus och utomhus.
Undvik handskakning, omfamning och kindpussande.
Vid symptom skall man stanna hemma.
 
Förrättningar

Som utförs i kyrkan begränsas till max 100 personer.

Lokaluthyrning
Privata sammankomster som anordnas i kyrkans  samlingslokaler måste hålla 1,5 m avstånd mellan sällskapen och ha max 50 deltagare.


Är du i behov av kyrkans tjänster eller hjälp är du välkommen att kontakta oss

Vid andliga frågor och förrättningar: Fader Shlemun Aslan, 0724-038690
Organisations- och verksamhetsfrågor:
Josef Garis, ordf, 0734-225722/Simon Cetrez, vice ordf, 0704-442441
Ungdomsfrågor: Myden Tanriver, ordf. Ungdomsföreningen, 0707-587421

Du kan också skriva till kyrkans mailadress: info@stgabriel.se

Vi önskar alla ett Gott nytt år/Styrelsen