Medlemsinformation

Från och med den 12 Januari 2022 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd. Fler restriktioner har tillkommit för vissa verksamheter än tidigare.

Smittspridningen av covid-19 har ökat under jul- och nyårshelgen och väntas öka markant under januari månad. För att minska smittspridningen tillämpar vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus med fler än 50 deltagare ska vidta både grundläggande och särskilda smittskyddsåtgärder samt alltid använda vaccinationsbevis.

Särskilda smittskyddsåtgärder anordnaren ska vidta:

• Deltagarna ska ha en anvisad sittplats och sitta ner under arrangemanget (undantag för kyrkor då man kan få stå upp).

• Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.

• Antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 personer.

• Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet med högst 8 deltagare i varje.

Sittning i kyrkan sker på anvisade och markerade platser.

Aktuella smittskyddsåtgärder:
Tvätta eller sprita händerna ofta.
Använd munskydd (finns tillgängligt i kyrkan och lokalerna)
Sittning sker med avstånd till varandra både i kyrkan och i lokalerna.
Undvik trängselsituationer både inomhus och utomhus.
Undvik handskakning, omfamning och kindpussande.
Vid symptom skall man stanna hemma.
 
Förrättningar

Som utförs i kyrkan begränsas till högst 100 personer. Tillämpliga regler gäller även här.

Lokaluthyrning

Privata sammankomster som anordnas i kyrkans samlingslokaler måste hålla 1,5 m avstånd mellan sällskapen och ha max 50 deltagare.


Är du i behov av kyrkans tjänster eller hjälp är du välkommen att kontakta oss

Vid andliga frågor och förrättningar: Fader Shlemun Aslan0724-038690
Organisations- och verksamhetsfrågor:
Josef Garis, ordf, 0734-225722/Simon Cetrez, vice ordf, 0704-442441
Ungdomsfrågor: Myden Tanriver, ordf. Ungdomsföreningen, 0707-587421

Du kan också skriva till kyrkans mailadress: info@stgabriel.se

Styrelsen