s:t Gabriel NYA kyrka står klar

Efter flera års planering och hårt arbete överlämnades äntligen nycklarna till vår efterlängtade nya kyrka den 3 juli 2015.

Det återstår en del småarbeten bla med mark, asfaltering mm. Dessa arbeten planeras stå klara i början av augusti. Möbler, altare mm beräknas vara klara under andra halvan av augusti.

.Pousett 3Pousett 2Forum arkitekter 1020301IMG_05531 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 1722 15   21121IMG_0574 IMG_0602 30 MR 20150723-19   MR 20150723-34 MR 20150723-36 MR 20150723-48  MR 20150723-30