STORT TACK

Att kalla den 20 september 2015 för en historisk dag för s:t Gabriel församling skulle inte vara rätt. Denna dag var historisk för alla Assyrier i hela Göteborg. Denna underbara dag, för det var en underbar sensommar dag med härligt skinande solsken från morgon till kväll. Lockade som vi uppskattade det till mellan 2500-3000 personer att närvara vid invigningen av vår nya kyrka.

Under ledning av Hans Helighet Ignatius Aphrem II, patriark för den syrisk ortodoxa kyrkan av Antiokia och hela östern inleddes invigningen i närvaro av Ärkestiftets biskop Abdelahad Gallo Shabo, Ärkebiskop Philoxenus Saliba Ozmen, biskop i Mardin och Diyarbakir, biskop Polycarpus Eugene Aydin, Patriarkens ställföreträdare  i Nederländerna och biskop Dionysius Jean Kawak, Patriarkens sekreterare. Präster, munkar och diakoner deltog både från när och fjärran.

Digniteter som närvarade vid invigningen var biskop Per Eckerdal, Göteborgs stift, präster och representanter från våra svenska systerförsamlingar i Göteborg, präster och representanter från andra ortodoxa församlingar, riskdagsmän, politiker från Göteborgs Stad centralt, politiker från Göteborgs västra stadsdelar samt tjänstemän, representanter från de företag som varit inblandade i byggprojektet med olika roller. Framför allt alla de tusental som förgyllde invigningen med sin närvaro.

Under kvällen anordnades en Bankett till ära för Hans Helighet. Vi tror att alla de närvarande kommer att minnas denna kväll under lång tid. De inte bara fick en underbar kväll, utan de bidrog genom sitt köp av biljetterna till att en gåva kunde skänkas till patriarketet. Denna gåva kommer patriarkatet använda i sitt humanitära arbete med flyktingar och fattiga i Syrien och Irak. Speciellt tack till alla som sponsrade kvällen. Deras sponsring bidrog till att mer pengar kunde skänkas.

Det är en ära för s:t Gabriel församling att Hans Helighet Patriarken invigde vår nya kyrka. Detta kunde vi bara drömma om för ett år sedan när vi startade med byggnationen. Detta är nu en viktig del av s:t Gabriels historia som vi med varma händer lämnar över till kommande generationer.

För att inte riskera att glömma någon vill vi rikta ett

HJÄRTLIGT TACK till ALLA som på något sätt närvarade.

HJÄRTLIGT TACK till ALLA som bidrog med gåvor och sponsring

HJÄRTLIGT TACK till Gabi Afram, Dikran Ego, AssyriaTv som sände hela invigningen live över internet och gjorde det möjligt att för intresserade över världen kunde följa oss.

För styrelsen

Robin Akbas                                                                                                                        Ordförande

Se bilder från dagen. Bilderna är hämtade från Gabi Afram, Dikran Ego, Assyria Tv, patriarkatet samt privat.