Uppdaterad information kring kyrkans öppettider och aktiviteter

Göteborg  26 juli 2020

ÖPPETTIDER FÖR BESÖKARE OCH KVÄLLSBÖNER
Prästledda kvällsböner äger rum  måndag till lördag med början kl.17.00.
Kyrkan och kafélokalen är öppen från kl 15.00.
Det är viktigt att alla deltagare följer de avstånds- och hygienregler som gäller.
De som har symptom av förkylning, hosta, feber, m.m. måste stanna hemma.

FÖRÄTTNINGAR UNDER CORONA PANDEMITIDEN
Begränsningen på max 50 personer, som nu gäller, gör det möjligt för kyrkan att utföra följande förrättningar och tjänster.

Vigselförrättning och Dop,
där c:a 40 personer plus  präst och diakoner närvarar.  Max 50 personer totalt både vid dop o vigsel.
En ansvarig person från familjerna bistår kyrkans personal i att regler, lagar och begränsningar följs.
Det går bra att hyra kyrkans lokaler för dopfesten.

Nattvarden

Från 1 augusti kan man ta nattvarden. De som önskar få den skall kontakta Abuna Shlemun för att skriva upp sig på en lista inför nästa gudstjänst, där man får komma vid slutet c:a kl.11.00 till kyrkan. Nattvarden kommer även att ges i samband med kvällsbönen vardagar och lördagar.

Begravning – Minnesgudstjänst
Vid begravning är myndigheternas rekommendation fortsatt att den avlidne körs direkt till gravplatsen där församlingens präst med en diakon utför begravningsgudstjänst med de närmast anhöriga närvarande.
Familj och närmast anhöriga kan efter begravningen samlas i kyrkans lokaler om man vill. Sammankomsten får däremot inte vara öppen för allmänheten som vill delta eller framföra sina kondoleanser.
Familj och närmast anhöriga c:a (35-40 personer  eller max 50 inkl alla församlade) kan efter kl 10.30 tiden närvara på slutet av minnesgudstjänsten påföljande söndag och därefter samlas i kyrkans lokaler för gemensam minnestund. Sammankomsten är inte öppen för andra som vill framföra kondoleanser.
Familjer som förlorat anhöriga under tiden kyrkan varit stängd har, från 1 augusti, möjlighet att delta på minnesgudstjänst och minnessammankomst enligt ovanstående beskrivning.
Familjen är ansvariga att gällande regler och lagar följs.

FORTSATTA ÅTGÄRDER MED HÄNSYN TLL CORONAPANDEMIN
Eftersom myndigheternas restriktion om högst 50 deltagare på allmänna sammankomster kvarstår.
Under rådande omständigheter har kyrkans ledning beslutat:

att Söndagsgudstjänsterna fortsatt är stängda för allmänheten. Livesänds via facebook söndagar kl 09.00
att inga besök eller tjänster i hem eller sjuk- och ålderdomshem kan utföras.
att inga begravningsgudstjänster eller kondoleanstillfällen kan utföras i kyrkan.


SKÄNKA GÅVOR  UNDER TIDEN KYRKAN ÄR STÄNGD
Minnesgåvor över avlidna, gåvor till kyrkan samt andra gåvor kan skänkas under tiden kyrkan är stängd. Gåvorna läses upp i samband  med predikan under de via facebook livesända gudstjänsterna.

Swisha din gåva till: 1233516341 eller

betala in din gåva via Postgiro: 551707-3

Ett Stort tack till Andreas Sunal för att han sköter alla livesändningar under söndagsgudstjänsterna.

Är du i behov av kyrkans tjänster och hjälp är du välkommen att kontakta:
Abuna Kasho Shlemun Aslan, 0707-804952,

Organsiationsfrågor;  Josef Garis, ordf, 0734-225722,

Ungdomsfrågor: Simon Cetrez, vice ordf, 0704-442441,

Du kan också skriva till: info@stgabriel.se

Vi önskar er alla god hälsa och välbefinnande

Styrelsen i S:t Gabriel Kyrkan