Viktig information gällande covid 19

Göteborg 29 oktober 2020

INFORMATION TILL ALLA MEDLEMMAR

Kyrkans ledning har utvärderat aktuella Covid-19 läget med anledning av ökad smittspridning i hela landet och i synnerhet Göteborg.
Senaste veckorna har också en ökad smittspridning konstaterats bland församlingens medlemmar.

Även om detta inte direkt kan härledas till kyrkans verksamhet är risken för smittspridning stor om smittade deltar i kyrkans aktiviteter. Styrelsen har därför beslutat att fortsätta hålla kyrkan stängd för all verksamhet tillsvidare med hänsyn till den situation som råder lokalt.

Vi hoppas på er fortsatta förståelse för dessa drastiska åtgärder av Styrelsen i en tid då det bedöms föreligga ännu större risk för smittspridning med allvarliga konsekvenser som följd, inte minst för de äldre och sjuka.
Vi måste också hjälpa till att minska smittspridningen i samhället i stort.

 

AKTUELLA ÅTGÄRDER FÖR S:T GABRIEL KYRKAN

  • All verksamhet inom kyrkan är fortsatt inställd
  • Inga kvällsböner och söndagsgudstjänster kommer att hållas
  • Inga besök eller tjänster i hem eller sjuk- och ålderdomshem
  • Dop och vigsel utförs med en begränsning på totalt max 50 deltagande personer
  • Söndagsgudstjänster hålls enbart av församlingens präst och ett fåtal diakoner som direktsänds via Facebook

 

DET HÄR KAN DU GÖRA

  • Stanna hemma när du är sjuk. Du som har en konstaterad Covid-19 infektion ska stanna hemma i minst 7 dagar efter att du insjuknade, du ska även ha varit feberfri i 2 dagar och tydligt känna digbättre. Även samboende familjemedlemmar till en smittad person skall stanna hemma i 7 dagar.
  • Du ska testa dig om dina symtom inte går över inom 1 dygn eller om symtomen inte har någon annan förklaring.
  • Var noga med handhygienen: tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sek och använd handdesinfektion.
  • Håll avstånd till andra personer, både inomhus och utomhus på offentliga platser, till exempel i butiker, köpcentrum, etc.
  • Avstå från att anordna eller delta i större sociala sammanhang.

 

Mer information finnes på Folkhälsomyndighetens hemsida: http://www.folkhalsomyndigheten.se

 

Andra viktiga sidor att hämta information från:

1177 Vårdguidens webbsida

webbsidan Krisinformation.se

Läs här för information om provtagning i Västra Götaland. 

 

Är du i behov av hjälp eller kyrkans tjänster är du välkommen att kontakta:

För andliga frågor och bokning av förrättningar: Fader Shlemun Aslan, 0707 804 952

För organisationsfrågor: Josef Garis, ordförande, 0734 225 722

För ungdomsfrågor: Simon Cetrez, vice ordförande, 0704 442 441

Du kan också skriva till kyrkans e-postadress: info@stgabriel.se

 

Vi önskar och ber för allas hälsa och välbefinnande,

Styrelsen i S:t Gabriel Kyrkan