Recent Posts

Utvecklingsdagar

Alla församlingsmedlemmar inbjuds till utvecklingsdagar. Med dessa tillfällen vill vi ge dig/er möjlighet att träffa andra församlingsmedlemmar och tillsammans ventilera och diskutera tankar kring bla den kristna läran. Fader Abraham kommer att ta fram olika teman för de olika dagarna. Möjligheter kommer också att ges till diskussion och reflektion över […]